Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Samorządowe Przedszkole "Krasnala Hałabały" w Wielopolu Skrzyńskim

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 - 8:00 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne indywidualne lub w małych zespołach. Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.), gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze. Sprzątanie sali.

8:00 - 8:20 - Powitanie całej grupy, sprawdzenie obecności. Zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące grupę, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci oraz zabawy ruchowe. Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci. 

8:20 - 8:30 - Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno - porządkowe.

8:30 - 8:50 - Śniadanie.

8:50 - 9:00 - Mycie zębów.

9:00 - 10:00 - Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego planu pracy, realizowanego w oparciu o podstawę programową, wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. 

10:00 - 11:00 - Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki - swobodna aktywność dzieci. W razie niekorzystnej aury - zajęcia ruchowe w sali.

11:00 - 11:20 - Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub zabawy integracyjne z całą grupą. 

11:20 - 11:30 - Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne w łazience. 

11:30 - 12:00 - Obiad. Wdrażanie zasad zdrowego  żywienia. Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków. 

12:00 - 12:15 - Zabiegi higieniczne przez odpoczynkiem.

12:15 - 13:00 - Odpoczynek przy muzyce, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek w ramach akcji "Cała Polska czyta dzeciom". 

13:00 - 13:20 - Zabawy dydaktyczne, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności oraz zainteresowania.

13:20 - 13:30 - Czynności higieniczno - porządkowe.

13:30  -13:40 - Podwieczorek.

13:40 - 14:00 - Zabawy w kole, zabawy lub gry stolikowe.

14:00 - 15:00 - Wyjście na plac zabaw lub zabawy według zainteresowań dzieci.

15:00 - 16:15 - Zabawy dowolne. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

*Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb
i sytuacji oraz mogą różnić się w grupach. 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny